Beboerdemokrati

Hasseris Boligselskab afd. 27

Beboerdemokrati

Et økonomisk fællesskab

Som lejer i Hasseris Boligselskab afdeling 27 er man medlem af et økonomisk fællesskab, der omfatter den afdeling, man bor i. Afdelingen er uafhængig af andre afdelinger. Den er en økonomisk enhed, der helt og holdent må klare sig selv.

 

Et eventuelt underskud bliver ikke dækket af en anden kasse, og et eventuelt overskud går ikke ud af afdelingen.

 

Afdelingen har ikke andre indtægter end den husleje, beboerne betaler, og afdelingen har ikke andre udgifter end dem, der nødvendigvis må afholdes. Renter, afdrag af prioriteter, offentlige afgifter, skatter, forsikringer og lignende er faste beløb, mens en post som vedligeholdelse kan variere en hel del.

 

Vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger kommer på regnskabet som udgifter, og disse skal fuldt ud betales gennem den af beboerne indbetalte husleje.

 

Beboerne er derfor økonomisk medinteresserede i afdelingens ve og vel, og har et ansvar over for sin egen pengepung.

 

Vær derfor med til at værne om bygninger, fællesarealer og afdelingens øvrige værdier.

Copyright © All Rights Reserved